Ons profiel

Sterk business development, de wil om ambitie en impact te vergroten, de aanwezigheid van veel deskundigheid en het geloof dat we elkaar kunnen versterken door samen te werken, geven de kracht van onze Noordelijke Economie weer. Het Entrepreneur Mentoring Service richt zich op deze Noordelijke ambitieuze en impactvolle mentaliteit en ondernemers. In deze ontwikkeling van dit ondernemerschapsprogramma willen we alleen met de beste en meest ambitieuze partijen uit de regio samenwerken aan een voor de regio belangrijke bouwsteen, namelijk Entrepreneur Mentoring.

Entrepreneur Mentoring Service is een (nog groeiende) community van ondernemers en executives die volgens het MIT Venture Mentoring Service model, het fundament vormen van het programma.

De kern van het EMS programma is groepsmentoring. Ondernemers die worden toegelaten tot het programma krijgen een groep van 2, 3 of soms 4 mentoren toegewezen die het beste aansluiten bij de behoeften van de ondernemer. Samen staan we sterker, samen weten we meer en samen kunnen we de regio en ondernemerschap stimuleren.

Samen teruggeven aan de regio, onze mentoren zetten zich belangeloos in om de volgende generatie topondernemers in hun kracht te kunnen zetten, te kunnen laten groeien en innoveren. Een strenge selectie vooraf voor zowel de mentor als de ondernemer (mentee)  zorgt voor commitment en draagvlak. Het netwerk van mentoren verbindt daarnaast de top van Friese ondernemers, naast het doorgeven van kennis ontstaat er een community die samen weer voor vernieuwing in de regio kunnen zorgen. Een denktank die regiovitaliteit, dienstbaarheid en innovatie voorop zetten.

 

WAAROM WE HET DOEN
onze missie

Wij bevorderen en stimuleren ondernemerschap en innovatie in de regio.

Samen een sterk netwerk van mentoren opbouwen en in teamverband koppelen aan ambitieuze Noordelijke ondernemers die willen groeien. Het verbinden van kennis en ervaring om zo de groei en innovaties in het Noorden te bevorderen en ondersteunen. Samen verbinden, samen op zoek en samen grenzen verleggen.  Kennis delen en teruggeven aan de maatschappij/ regio, ondernemers in hun kracht zetten en op de kaart zetten, daar doen we het voor. Op basis van kracht, methodiek en belangeloze samenwerking.

ONZE AMBITIE

Het EMS programma heeft tot doel sterke ondernemers in Noord-Nederland te ondersteunen bij hun groei in ondernemerschap en het bevorderen van de werkgelegenheid in Friesland.
Dit willen we bereiken door ons sterke netwerk van mentoren verder uit te breiden en gezamenlijk 40 bedrijven per jaar te kunnen ondersteunen.

ONZE DOELGROEP

We zijn er voor de ondernemer met ambitie om te groeien, zowel voor MKB bedrijven als voor startups. Wanneer de bedrijven uit hun idee fase zijn en opereren met omzet, passen ze binnen het EMS Programma. Om deel te kunnen nemen wordt er eerst een intakegesprek ingepland met onze lead mentoren. Zowel voor de mentoren als voor de mentees gelden dezelfde eisen, kwaliteit staat voorop. We zoeken juist die ondernemers die waarde willen toevoegen aan Friesland, die voor werkgelegenheid willen en kunnen zorgen, innovatie nastreven en impactvol zijn.